Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng...

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Kỹ thuật Thiết bị y tế chúng tôi thông báo đến quý cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đang công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế về kế hoạch và chương trình đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống khí y tế (Oxy âm tường)

Xem tiếp...