THÔNG BÁO MỞ LỚP TƯ VẤN KỸ THUẬT TBYT

HỘI Y HỌC TP.HCM

HỘI THIẾT BỊ Y TẾ TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 20

THÔNG BÁO

V/v mở lớp Tư vấn Kỹ thuật TTBYT

 

1/.Đối tượng tham dự khóa học Tư vấn kỹ thuật TTBYT:

Những người đáp ứng điều kiện theo quy định của Nghị định 36/2016/NĐ-CP,

bao gồm :

- Có trình độ từ đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành Y,Dược trở lên.

- Có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật trang thiết bị y tế tại cơ sở trang thiết bị y tế từ 5 năm trở lên.

(Vì lớp học đào tạo những người làm về Tư vấn kỹ thuật TTBYT nên sẽ được kiểm tra kiến thức cơ bản về kỹ thuật TTBYT trước khi nhập học)

2/. Thời gian đào tạo:

Nội dung đào tạo tư vấn kỹ thuật TTBYT gồm 7 chương trình thành phần cho 7 nhóm TTBYT của 7 chuyên khoa nên :

Thời gian đào tạo toàn khóa là : 12 ngày,chia thành 2 đợt,mỗi đợt 6 ngày(để đảm bảo thời gian học không quá dài ảnh hưỡng đến công việc tại đơn vị )

Sau khóa học,nếu học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Tư vấn kỹ thuật TTBYT.

3/. Địa điểm đào tạo :

Viện Vật lý Y Sinh– Bộ Quốc phòng : 109A Pasteur, Quận 1, Tp.HCM.

4/. Kinh phí đào tạo ,kiểm tra,tài liệu và cấp chứng chỉ :

-         Kinh phí 4.000.000 đ(Bốn triệu đồng chẵn) / người/ 1đợt.

-         Học viên tự lo nơi ăn,ở phù hợp đảm bảo tham dự lớp học thuận tiện,đạt kết quả tốt.

5/. Dự kiến khai giảng :

- Đợt thứ nhất : Từ ngày 9 đến ngày 14/04/2018

- Đợt thứ hai : Từ ngày 04 đến ngày 04/06/2018

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Hội Thiết Bị Y Tế TP.HCM

Hotline: 0916.100.509 - 0942.500.927  – E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.