Hội Thảo Khoa Học Y Khoa & Dịch Vụ Y Tế Việt Nam - Australia 2016

 

 

 

Kính gửi Ông/Bà

 

Trân trọng kính mời Ông / Bà đến tham dự chương trình “Hội Thảo Khoa học Y khoa và Dịch vụ Y tế Việt Nam – Australia” do Chính phủ Australia và Bộ Y tế Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 19 – 21/7/2016.

 

Chương trình hội thảo sẽ do lãnh đạo Bộ Y tế đồng chủ trì cùng Giáo sư Tiến sĩ Ian Frazer, một trong những nhà nghiên cứu về miễn dịch học nổi tiếng của Australia và có sự tham gia của 7 tổ chức, công ty chuyên ngành y tế và 5 trường đại học nghiên cứu y khoa hàng đầu Australia, Vụ/Cục/Tổng cục, các Bệnh viện, các Trường Đại học Y khoa và các công ty, hiệp hội của Việt Nam.

 

Vui lòng xem chi tiết chương trình trong thư mời đính kèm. Chúng tôi mong được đón tiếp Ông / Bà tại sự kiện.

 

Để xác nhận tham dự chương trình, vui lòng liên hệ:

·         Tại Hà Nội: Đăng ký trực tuyến tại đây hoặc liên hệ với anh Thanh theo số 04 3774 0311 | 0934 439 899 | Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·         Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đăng ký trực tuyến tại đây hoặc liên hệ với chị Kim theo số 08 3827 0620 | 0122 905 9377 | Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trân trọng

---

Dear Sir/Madam

The Australian Government, in collaboration with the Ministry of Health of Viet Nam, invite you to the ‘Viet Nam - Australia Medical Science and Health Services Conference 2016’ on 19 – 21 July 2016.

The conference will be co-chaired by Leaders of the Ministry of Health and Professor Ian Frazer, one of Australia’s most innovative and respected researcher. Participants in the event include 5 top universities in medical research and 7 leading medical devices and health services companies/ organizations from Australia, together with relevant Departments/Administrations under MOH, hospitals, research institutions, medical universities, and industry associations, companies from Viet Nam.

Please see the attached invitation for more information. We look forward to welcoming you to the event.

For registration to the event, please contact:

·         In Hanoi: Online registration here or contact Mr Thanh at 04 3774 0311 | 0934 439 899 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·         In HCMC: Online registration here or contact Ms Kim at 08 3827 0620 | 0122 905 9377 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Best regards