Hội thiết bị y tế TP.HCM trân trọng kính mời quý Hội viên và Doanh Nghiệp đến dự:  "Hội nghị đánh giá sau 2 năm thực hiện, triển khai nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và lấy ý kiến về các nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế"

Thời gian: 8h00 ngày 12/05/2018(Buổi sáng thứ Bảy) 

Địa điểm: Đại Giảng Đường – Trường Đại học Y Dược Tp.HCM - Sổ 217 Hồng Bàng , Q5. TP HCM

Nội dung: Hội nghị đánh giá sau 2 năm thực hiện, triển khai nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và lấy ý kiến về các nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.