Triễn lãm Medicare Taiwan 2013

Chào các anh

Xin gửi các anh thông tin liên quan đến triển lãm tại Taiwan năm nay 

TAITRA rất hoan nghênh Quý công ty đến thăm quan triễn lãm  Medicare Taiwan 2013 tại Dài Bắc, thông tin triển lãm tham khảo trang web sau:

http://www.medicaretaiwan.com/en_US/index.html 

Ban to chuc co ho tro doanh nghiep 3 dem khach san cho moi doanh nghiep 1 dai bieu, (so luong suat tai tro co han, uu tien cho doanh nghiep dang ky som) 

Dieu kien ho tro:

1. Doanh nghiep kinh doanh lien quan den chu de trien lam.

2. Doanh thu: tren 1.000.000USD/nam.

3. Chua tung nhan ho tro cua TAITRA trong nam 2012.

4. Doanh nghiep phai tham gia giao luu thuong mai theo sap xep cua Ban to chuc. 

Rat mong Anh to chuc doan doanh nghiep VN den tham quan trien lam Medicare Taiwan 2013. 

Trân trọng! 

San San

090 888 0829

台灣貿易中心駐胡志明市辦事處
Taiwan Trade Center, Inc. (TAITRA)
Representative Office in Ho Chi Minh City
Central Plaza, 16Fl., No. 17, Le Duan Str., 
Dist. 1, HCMC, Vietnam
Tel : 84-8-3939 0837
Fax : 84-8-3930 0841
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

~~本處網站有最新的越南/柬埔寨/寮國產業商情,歡迎隨時上網瀏覽http://hochiminh.taiwantrade.com.tw~~