THƯ MỜI

Tham dự cà phê y tế - MEDCOFFEE lần 54

"HỖ TRỢ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ"

Kính gửi: Quý đồng nghiệp

Hội thiết bị y tế TP. HCM tổ chức buổi cà phê y tế - MedCoffee lần thứ 54, với nội dung được đính kèm theo thư mời sau: