DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI THIẾT BỊ Y TẾ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Stt Họ và tên Chức danh Đơn vị Chức vụ
Ban Thường vụ
1 KS. Cao Hoài Trung Chủ tịch Công ty TNHH TBYT Hồng Tâm Chủ tịch HĐQT
2 KS. Hứa Phú Doãn Phó Chủ tịch & Tổng Thư ký TT Nghiên cứu và Tư vấn Kỹ thuật TBYT P. Giám đốc
3 KS. Trương Hùng Phó Chủ tịch Công ty CP TBYT VIMEC Chủ tịch HĐQT

4

Th.S Võ Xuân Bội Lâm  Phó Chủ tịch Công ty CP Nhà máy Trang Thiết bị Y tế USMHealthcare Giám đốc điều hành
5 BS. Đỗ Triều Hưng Ủy viên thường vụ Cty MedicalOne Giám đốc điều hành
Ủy viên Ban Chấp hành
Khối Quản lý nhà nước
6 BS.CKII. Nguyễn Thế Gia Ủy viên Ban chấp hành Sở Y tế P. Phòng Kế hoạch tổng hợp
         
Khối Bệnh viện
7 KS. Huỳnh Hữu Pho Ủy viên Ban chấp hành BV Chợ Rẫy Trưởng Phòng Trang thiết bị
8 KS. Nguyễn Gia Quyền Ủy viên Ban chấp hành BV Thống Nhất Trưởng Phòng Trang thiết bị
Khối Doanh nghiệp
9 Th.S Nguyễn Văn Hảo Ủy viên Ban chấp hành Công ty Trang Thiết Bị Y Tế Anh Khoa Giám đốc
10 Ông Trần Mạnh Ủy viên Ban chấp hành Cty TNHHTM -PTCN Thành An Giám đốc
11 KS Đoàn Anh Tuấn Ủy viên Ban chấp hành Cty TNHH DP & TBYT T.D Giám đốc điều hành (GE Healthcare & Varian)
12 KS. Nguyễn Văn Thảng Ủy viên Ban chấp hành

Công ty CP Trang thiết bị kỹ thuật Y tế Thành phố
Hồ Chí Minh - MTS

Giám đốc
13 Bà Võ Thị Thanh Tuyền Ủy viên Ban chấp hành Cty Tài chính Đại Việt  Giám đốc
14 Th.S Phạm Duy Hưng Ủy viên Ban chấp hành Cty CP TBYT Bách Việt Giám đốc
15 KS Nguyễn Tấn Khanh Ủy viên Ban chấp hành Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ Trưởng Phòng TTBYT
16 Th.S Nguyễn Minh Duy Ủy viên Ban chấp hành Công ty TNHH MTV Nam Hưng Giám đốc
17 Ông Hồ Đắc Thắng Ủy viên Ban chấp hành Công ty TNHH Phân Phối Nha Khoa Rạng Đông - 3D Giám đốc
18 KS Nguyễn Thành Nhân Ủy viên Ban chấp hành Công ty cổ phần Securepower Tổng giám đốc
19 Th.S Nguyễn Hoàng Ly Ủy viên Ban chấp hành Công ty Healthtek (thành viên của Tập đoàn Komtek) Giám đốc điều hành
20 Bà Nguyễn Thị Phụng Ủy viên Ban chấp hành Công ty TNHH TM DV Tài Phát Giám đốc
21 KS Trần Phương Luân Ủy viên Ban chấp hành Công ty TNHH TM DV Trần Thịnh Giám đốc điều hành
22 KS Cầm Thị Thu Hiền Ủy viên Ban chấp hành Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Thiết bị Y tế Sài Gòn Giám đốc
Khối Đào tạo & Truyền thông
23 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Ban chấp hành Đại học Nguyễn Tất Thành Chủ tịch HĐQT - Hiệu trưởng
24 PGS.TS. Huỳnh Quang Linh Ủy viên Ban chấp hành Đại học Bách khoa TP.HCM Trưởng Khoa Khoa học ứng dụng

Xem chi tiết tại đây