Lịch sử phát triển

Hội thiết bị Y tế TP.Hồ Chí Minh được chính thức công nhận thành lập vào ngày 21/5/2001

Đến nay Hội đã có trên 100 hội viên chính thức từ các đơn vị đào tạo, các bệnh viện và phòng khám, các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong ngành trang thiết bị y tế ở TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam

Hội có 4 Ban chuyên trách bao gồm:

  1. Ban Pháp chế và Phát triển Hội viên
  2. Ban Xúc tiến Thương mại
  3. Ban Đào tạo
  4. Ban Truyền thông và Sự kiện

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ

Hội với vai trò là cầu nối và thúc đẩy sự hợp tác giữa các hội viên với nhau, giữa hội viên và các cơ quan chức năng nhằm góp phần phát triển về chuyên môn và kinh tế cho hội viên cũng như đóng góp cho ngành thiết bị y tế Việt Nam

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI

Xúc tiến thương mại:
Đẩy mạnh công tác đối ngoại và tích cực tìm cơ hội xúc tiến thương mại cho Hội viên.
Xây dựng quan hệ chặt chẽ với Sở Y tế, tham gia hoạt động của ngành y tế TP.HCM.
Xây dựng quan hệ với các tổ chức thương mại trong và ngoài nước và các lãnh sự nhằm tìm thêm cơ hội xúc tiến thương mại.

Đào tạo, huấn luyện:
Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo chung theo yêu cầu các hội viên và các cơ quan liên quan như các khóa huấn luyện về quản lý trang thiết bị y tế, các khóa huấn luyện về kỹ thuật thiết bị y tế , bồi dưỡng kiến thức kinh doanh thiết bị y tế

Các hoạt động pháp lý, cộng đồng:
- Cung cấp các quy định, chính sách, thủ tục của ngành thiết bị y tế, tập hợp ý kiến hội viên, tham gia tư vấn về các chính sách quản lý ngành.

- Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, ngoại khóa cho hội viên, tổ chức các hoạt động tuyển dụng cho các đơn vị tuyển dụng , trường học , các công tác từ thiện..

Hợp tác với Trương đại học Quốc Tế / Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh

Kết nối Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẩy, Bệnh viện Thống Nhất, Phòng khám đa khoa Đại học Nguyễn Tất Thành và các doanh nghiệp thiêt bị Y tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loàn ... .