Hội thiết bị Y tế TP.Hồ Chí Minh được chính thức công nhận thành lập vào ngày 21/5/2001 với tên Hội Trang Thiết bị & Công trình y tê TP.HCM theo quyết định số 024/QĐ-HYDH của Hội Y dược học TP.HCM, thuộc tổng Hội Y dược học Việt Nam.

Nhiệm Kỳ II 2006-2011 với tên mới là Hội Thiết Bị Y tế TP.HCM theo quyết định số 05/HYH-QĐ của Hội Y Học.

Đến nay Hội đã có trên 100 hội viên chính thức từ các đơn vị đào tạo, các bệnh viện và phòng khám, các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong ngành trang thiết bị y tế ở TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam

Hội có 4 Ban chuyên trách bao gồm:

  1. Ban Pháp chế và Phát triển Hội viên
  2. Ban Xúc tiến Thương mại
  3. Ban Đào tạo
  4. Ban Truyền thông và Sự kiện