Kính gửi :  Các doanh nghiệp ngành thiết bị y tế

Hội Thiết bị y tế TP.HCM kính chuyển đến Quý vị một chương trình đào tạo về tiêu chuẩn hóa cơ sở do Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam tổ chức vào ngày 23 - 25/6 tại Trung tâm phần mềm Quang Trung với thông tin chi tiết như sau:
Mọi chi tiết về chương trình đào tạo, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ theo số:
- Số điện thoại của Vp Hội:                 0916 100 509
- Số điện thoại của A. Hứa Phú Doãn: 0942 838 324


Trân trọng,


Ks Hứa Phú Doãn

Tổng Thư ký & Phó Chủ tịch Hội Thiết bị y tế TP.HCM