Hình ảnh chương trình Cà Phê y tế tháng 07-2019

Hội Thiết Bị Y Tế TP.HCM có phối hợp với MEDITOUR tổ chức chương trình Café Y Tế tháng 07. Nhằm tạo điều kiện để gặp gỡ, giao lưu, họp mặt giữa các thành viên của Hội TBYT, kỳ này Hội Thiết Bị Y Tế TP.HCM còn mở rộng giao lưu với các khách mời từ các ngành nghề khác, Đặc biệt là Hội Đồng Doanh Nhân Việt Mĩ  ( VABC ) đã có bài trao đổi về các cơ hội xúc tiến đầu tư tại Mĩ