THƯ MỜI HỘI THẢO QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM ĐỂ VẬN HÀNH VÀ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ

Hội Hành nghề Y Tư nhân TP.HCM phối hợp với Hội Thiết bị Y tế TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề:

QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM ĐỂ VẬN HÀNH VÀ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ”

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triễn lãm SECC (Số 799 Nguyễn Văn Linh, Tân phú,
Quận 7, TP.HCM, Hội trường Sun Flower 2, Tầng 3) sáng thứ bảy, ngày 03/08/2019.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý Hội viên dành chút thời gian tham dự và đóng
góp ý kiến.