Buổi họp mặt CLB Phòng trang thiết bị y tế diễn ra tại nhà hàng Merperle Crystal Palace, tại đây anh em CLB đã có thời gian cùng nhau trò chuyện, ăn uống, chia sẽ kinh nghiệm đồng thời thông báo những hoạt động sắp tới của CLB.