TÀI LIỆU HỘI THẢO

Tiếp nối thành công của buổi hội thảo với chủ đề "QUẢN LÍ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM ĐỂ VẬN HÀNH VÀ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ" vào ngày 3/8 vừa qua. Hội Thiết bị y tế TP HCM cùng với Hội Hành nghề y tư nhân gửi đến các bệnh viện, phòng khám 2 file tài liệu:

 

1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý TBYT tại Bệnh viện Tâm trí.
https://drive.google.com/…/14l3XKAbgdo2dHUXCbVo81tCb0…/view…

2. Ứng dụng công nghệ mới quản lý trang thiết bị trong mục tiêu phát triển hệ thống y tế thông minh.
https://drive.google.com/…/1HWM6POavj6MI2os-Bwv8cHG8E…/view…

Hy vọng rằng tài liệu này sẽ phần nào hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý tại các bệnh viện và phòng khám.