HÌNH ẢNH VỀ HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TTBYT , CẬP NHẬT THÔNG TIN KH-CN KỸ THUẬT TBYT NGÀY 7-8 tháng 8 năm 2015

Kính gửi quý vị một số hình ảnh về buổi Hội Thảo thường niên: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TTBYT, CẬP NHẬT THÔNG TIN KH-CN KỸ THUẬT TBYT tại Đà Nẵng vào ngày 7-8 tháng 8 năm 2015