LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC

Tham dự Lễ khởi Công 
DỰ ÁN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC
tại Khu Công Nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh

           Lãnh đạo Hội Thiết bị Y tế TP. HCM đã tham dự lễ khởi công dự án " Nhà máy thiết bị y học và vật liệu sinh học" diễn ra vào lúc 8g30 ngày 27/03/2016 tại Lô I - 4b - 2.1 Đường N3, Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi khởi công đã diễn ra tốt đẹp. sau đây là một số hình ảnh tại buổi khởi công.