PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Quí Hội viên, Doanh nghiệp!

Hội Thiết Bị Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, xin thông báo:

Các thành viên trong Ban Tư Vấn và Đào Tạo của Hội Thiết Bị Y Tế TP.HCM sẽ hỗ trợ trong vấn đề Phân loại trang thiết bị y tế.

Đặc biệt  đối với Hội viên Hội Thiết Bị Y Tế TP.Hồ Chí Minh sẽ được giảm 10% chi phí phân loại (Dựa trên bảng giá phân loại).

Rất mong sự hợp tác của quí Doanh nghiệp và quí Hội viên.

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Hội Thiết Bị Y Tế TP.Hồ Chí Minh:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: 0916.100.509 – 0942.500.927

 Xin chân thành cảm ơn !

 Ban Tư Vấn và Đào Tạo